Miljø


Miljøfyrtårn

Vi på Grønolen Fjellgard føler et spesielt miljøansvar. Et ansvar som øker i takt med at stadig flere gjester har besøkt oss de seneste årene – med de potensielle negative konsekvenser for det sårbare høyfjellsmiljøet den økende trafikken medfører. Grønolen Fjellgard tar derfor miljøarbeidet svært seriøst. Ikke bare i teorien, men også i den praktiske, daglige driften. Grønolen Fjellgard er da også sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift – og ved å legge til rette for miljøvennlig forbruk, redusere avfallsmengden og legge til rette for miljøvennlig avfallshåntering samt å spare energi, mener vi at vi gjør en relativt betydelig miljøinnsats.

Hvordan hjelpe til?

Slukk lyset hver gang du forlater rommet eller badet

Skru ovnen ned avreisedagen – eller om du går tur

Håndklær: På rommene er det bare ett sett håndklær pr gjest, og Grønolen bytter av miljøhensyn ikke disse selv om gjestene bor her mer enn en natt. Men trenger du likevel et ekstra håndkle, legg det brukte på gulvet, så ordner vi selvfølgelig et nytt til deg.

Kildesortering for de som bor i leiligheter: Når du rydder og vasker ut av leiligheten før avreise, ta med søppelet til angitt sted og sortér i kildesorteringsstasjonen du finner her.

Vi på Grønolen takker for hjelpen!


Tilbake